Regulamin obiektu

Regulamin kortów tenisowych Klub Sport Park Śląsk

1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.

2. Klienci zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych.

3. Osobom przebywającym na terenie Klubu zabrania się:

  • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
  • wnoszenia napojów alkoholowych
  • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku
  • używania wulgaryzmów

4. Korty Sport Park Śląsk są czynne całą dobę, recepcja od 9:00 – 21:00 codziennie.

5. Rezerwacje kortów przyjmowane są osobiście w recepcji, telefonicznie pod numerem 734-104-599, bądź internetowo poprzez hasło dostępu.

6. Opłatę za czas gry należy dokonać w recepcji przed wejściem na kort, zgodnie z aktualnym cennikiem. Przedłużenie czasu gry należy zgłosić do recepcji, aby móc kontynuować grę. Samowolne pozostanie na korcie w czasie dłuższym niż 10 minut skutkować będzie naliczeniem opłaty za korzystanie z kortu za kolejne 30 minut gry.

7. Rezerwacje jednorazowe można odwoływać najpóźniej na 24 godzin przed grą. W przeciwnym razie osoba rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za nieodwołaną rezerwację.

8. Opóźnienie korzystania z kortu będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu i automatycznie nie wydłuża czasu gry na kolejną jednostkę rozliczeniową.

9. Czas gry wynosi 55min, natomiast 5 minut na przygotowanie kortu dla następnych graczy. Czasem obowiązującym jest czas pokazany na zegarze umieszczonym na kortach. Po grze należy zasiatkować po sobie kort.

10. W sezonie jesienno-zimowym zapewniamy temperaturę min. 12°C  , w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub awarii systemu grzewczego, który uniemożliwi utrzymanie deklarowanej temperatury istnieje możliwość bezpłatnego odwołania stałej rezerwacji lub podjęcia decyzji o kontynuacji gry na życzenie klienta.

11. Sezon jesienno-zimowy rozpoczyna się z dniem 1 października a kończy 30 kwietnia.

12. Na kortach obowiązuje obuwie i strój tenisowy.

13. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich.

14. Korzystający z kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Sport Park Śląsk nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

15. Sport Park Śląsk oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób Korzystających z kortów w przypadku, gdy Korzystający nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

16. Sport Park Śląsk zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).

17. Sport Park Śląsk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni oraz ewentualne szkody wyrządzone na pojazdach pozostawionych na naszym wewnętrznym parkingu (parking niestrzeżony).

18. Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia Sport Park Śląsk do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ GRY!!!

Do pobrania:

Regulamin kortów tenisowych Klub Sport Park Śląsk