Aktualności

Aktualności >>

Procedury postępowania i zasady treningu, jakie muszą obowiązywać w klubach tenisowych w czasie trwania pandemii Covid-19

29-04-2020

Szanowni Państwo,

W związku z otwarciem obiektów tenisowych 4 maja w II etapie przywracania aktywności sportowej w Polsce, proponujemy wcześniejsze przygotowanie obiektów do niezbędnych wymogów sanitarnoepidemiologicznych, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektów w obecnej sytuacji. Procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19 dla klubów tenisowych i graczy (amatorów i zawodników):

Dla graczy:

- amatorzy

• rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte),

• obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy,

• obowiązuje limit czterech osób na kort • rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) - obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry, 

• piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu • konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową,

• po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się),

- zawodnicy :

• obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte), 

• obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy, 

• na korcie mogą przebywać tylko dwie osoby – zawodnik-zawodnik; zawodnik-trener lub maksymalnie dwóch zawodników na korcie i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2 m; podczas gry 5 m • sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu), 

• piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera,

• zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub), 

• konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową ,

• do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie. Chyba, że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwego dystansu społecznego. 

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce – Tenis10 ):

• zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu),

• obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte), 

• obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć, 

• piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby, takim jak przy grupach zawodniczych, 

• do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie, chyba że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwej odległości od siebie.

Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników obiektów.

Mamy nadzieję, że przestrzeganie wytycznych przyczyni się do szybkiego przejścia do kolejnego etapu odmrażania procedur w tej chwili obowiązujących. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur na zarządzanych przez Państwa obiektach.

Polski Związek Tenisowy

Powrót...