Półkolonie dla dzieci Chorzów Katowice

LETNIE PÓŁKOLONIE SPORTOWE ( TENISOWE / PIŁKARSKIE ) DLA DZIECI W WIEKU OD 4 DO 14 LAT -  SPORT PARK ŚLĄSK 2024 - CHORZÓW - KATOWICE WAKACJE NA SPORTOWO

CENA PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - PIŁKARSKICH / TENISOWYCH (CHORZÓW / KATOWICE) :

850zł

Zapisy: telefon 734 104  599

Turnusy

24-28.06 I Turnus 

01-05.07  II Turnus 

08-12.07 III Turnus 

15-19.07 IV Turnus

22-26.07 V Turnus 

29.07-02.08 VI Turnus 

05-09.08 VII Turnus 

19-23.08 VIII Turnus 

27.-31.08 IX Turnus 

Profesjonalna kadra
Opieka w godzinach
9.00.-16.00
Wyżywienie: obiad, podwieczorek, woda
Dyscypliny: tenis, piłka nożna
Zajęcia ogólnorozwojowe
Gry i zabawy
Atrakcje:
kino, zoo, dmuchańce, grill...
 

Ramowy Plan Półkolonii 2024 Lato. TENIS / PIŁKA NOŻNA

Poniedziałek 

9:00 – 9:30 Zbiórka/rozgrzewka
9:30 - 11:30  Szkolenie tenisowe/ Szkolenie piłkarska/ Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
13:00 – 15:00 Wyjście do Parku Śląskiego PODCHODY
15:00 - 16.00 Podwieczorek /Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.

Wtorek 

9:00 – 9:30 Zbiórka/rozgrzewka
9:30 - 11:30  Szkolenie tenisowe/ Szkolenie piłkarska/ Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 15:00 Wyjście do ZOO
15:00 – 16:00 Podwieczorek /Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.

Środa 

9:00 – 9:30 Zbiórka/rozgrzewka
9:30 - 11:30  Szkolenie tenisowe/ Szkolenie piłkarska/ Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
13:00 – 15:00 Kino
15:00 – 16:00 Podwieczorek/ Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.

Czwartek 

9:00 – 9:30 Zbiórka/rozgrzewka
9:30 -11:30  Szkolenie tenisowe/ Szkolenie piłkarska/ Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 15:00 Zabawa na DMUCHAŃCU i STREFIE RELAKSU
15:00 – 16:00 Podwieczorek /Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.

Piątek 

9:00 – 9:30 Zbiórka/rozgrzewka
9:30 – 11:30  Szkolenie tenisowe/ Szkolenie piłkarska/ Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
13:00 – 15:00 Turniej Tenisa/Konkurencje sprawnościowe                                                                     
15:00 – 15:30 Zakończenie Półkolonii, rozdanie nagród i upominków 
15:30 - 16:00 Gry i zabawy/Odbiór dzieci przez rodziców.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian ze względu na warunki atmosferyczne.

UWAGA! Pozostawienie dzieci wcześniej lub odbiór póniej niż jest to uzwględnione w planie pólkolonii (np. o godzinie 8, lub odbiór po godzinie 16) jest DODATKOWO płatne - 10 zł za każdą godzinę. Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji w trakacie zapisów dziecka.

 

Półkolonie dla dzieci Sport Park Śląsk

Regulamin półkolonii TENIS/PIŁKA NOŻNA

 1. Półkolonie  mają na celu doskonalenie umiejętności tenisowych/piłkarskich oraz zdobywanie wiedzy w formach zabawowo rekreacyjnych.
 2. Każdy Uczestnik warsztatów  jest zobowiązany do przestrzegania planu dnia.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zbiórki oraz    
     wszystkie organizowane zajęcia.
 4. Wszyscy Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do uczestnictwa w organizowanych zajęciach ujętych w planie. Ewentualne zwolnienie z zajęć jest wyłącznie za zgodą    wychowawcy.
 5.  Zabrania się opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy opiekuna.
 6. Każdy Uczestnik winien podporządkować się poleceniom prowadzącego trenera, wychowawcy i kierownika obozu oraz prawidłowo je wykonywać .
 7. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do poszanowania mienia obiektu sportowego, w których odbywają się zajęcia.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 9. Za konkurencje tenisowe,  turnieje  oraz inne konkurencje sportowe przewidziane są dyplomy i medale.
 10. W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin sportowych o charakterze rekreacyjno -wytrzymałościowym.
 11. Przy każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić trenera.
 12. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora materiałów wideo z wizerunkiem uczestników zajęć, wykonanych podczas zajęć z udziałem uczestników, do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
 13. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika ponosi on sam lub jego   prawny opiekun.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Do pobrania:

Regulamin półkolonii tenis/piłka nożna


 

Półkolonie dla dzieci 2024 - Półkolonie Chorzów - Półkolonie Katowice - Półkolonie sportowe