Półkolonie dla dzieci Chorzów Katowice

LETNIE PÓŁKOLONIE SPORTOWE ( TENISOWE / PIŁKARSKIE ) DLA DZIECI W WIEKU OD 4 DO 14 LAT -  SPORT PARK ŚLĄSK 2021 - CHORZÓW - KATOWICE WAKACJE NA SPORTOWO

CENA PÓŁKOLONII SPORTOWYCH - PIŁKARSKICH / TENISOWYCH (CHORZÓW / KATOWICE) :

550 zł do 01.06.2021 po tym terminie 650 zł.

Ofertujemy Państwu:

5% zniżki dla rodzeństwa,

5% zniżki na wykupienie kolejnego turnusu,

5% zniżki dla uczestników szkółek SPB tenis/piłka nożna,

zniżki nie łączą się. 

Kwota zaliczki: 250 zł. - warunkiem zapisania dziecka na półkolonie jest wpłata zaliczki na podany poniżej numer konta

Nr konta do opłacenia zaliczki: PKO 12 1020 4926 0000 1102 0176 47 29

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz datę turnusu półkolonii.

28.06-02.07 I Turnus 

05-09.07  II Turnus 

12-16.07 III Turnus 

19-23.07 IV Turnus 

26-30.07 V Turnus 

02-06.08 VI Turnus 

09-13.08 VII Turnus 

16-20.08 VIII Turnus 

22.-27.08 IX Turnus 

Ramowy Plan Półkolonii 2021 Lato. TENIS / PIŁKA NOŻNA

Poniedziałek 

9:00 – 9:30 Zbiórka / rozgrzewka
9:30 - 11:30  Szkolenie tenisowe / Szkolenie piłkarskie / Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
13:00 – 15:00 Wyjście do Parku Śląskiego / Podchody
15:00 - 16.00 Podwieczorek / Gry i zabawy / Odbiór dzieci przez rodziców.

Wtorek 

9:00 – 9:30 Zbiórka / rozgrzewka
9:30 - 11:30  Szkolenie tenisowe / Szkolenie piłkarskie / Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 15:00 Wyjście do ZOO
15:00 – 16:00 Podwieczorek / Gry i zabawy / Odbiór dzieci przez rodziców.

Środa 

9:00 – 9:30 Zbiórka / rozgrzewka
9:30 - 11:30  Szkolenie tenisowe / Szkolenie piłkarska / Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
13:00 – 15:00 Szkolenie tenisowe / Szkolenie piłkarska / Zajęcia ogólnorozwojowe
15:00 – 16:00 Podwieczorek / Gry i zabawy / Odbiór dzieci przez rodziców.

Czwartek 

9:00 – 9:30 Zbiórka / rozgrzewka
9:30 -11:30  Szkolenie tenisowe / Szkolenie piłkarskie / Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 15:00 Zabawa na DMUCHAŃCU i STREFIE RELAKSU
15:00 – 16:00 Podwieczorek / Gry i zabawy / Odbiór dzieci przez rodziców.

Piątek 

9:00 – 9:30 Zbiórka / rozgrzewka
9:30 – 12:00  Szkolenie tenisowe / Szkolenie piłkarskie / Zajęcia ogólnorozwojowe
12:00 – 12:30 Obiad
13:00 – 15:00 Turniej Tenisa / Konkurencje sprawnościowe                                                                 
15:00 – 15:30 Zakończenie Półkolonii, rozdanie nagród i upominków 
15:30 - 16:00 Grill pod wiatą / Gry i zabawy / Odbiór dzieci przez rodziców.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian ze względu na warunki atmosferyczne.

UWAGA! Pozostawienie dzieci wcześniej lub odbiór póniej niż jest to uzwględnione w planie pólkolonii (np. o godzinie 8, lub odbiór po godzinie 16) jest DODATKOWO płatne - 10 zł za każdą godzinę. Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji w trakacie zapisów dziecka.

Regulamin półkolonii TENIS/PIŁKA NOŻNA

 1. Półkolonie  mają na celu doskonalenie umiejętności tenisowych/piłkarskich oraz zdobywanie wiedzy w formach zabawowo rekreacyjnych.
 2. Każdy Uczestnik warsztatów  jest zobowiązany do przestrzegania planu dnia.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zbiórki oraz    
     wszystkie organizowane zajęcia.
 4. Wszyscy Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do uczestnictwa w organizowanych zajęciach ujętych w planie. Ewentualne zwolnienie z zajęć jest wyłącznie za zgodą    wychowawcy.
 5.  Zabrania się opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy opiekuna.
 6. Każdy Uczestnik winien podporządkować się poleceniom prowadzącego trenera, wychowawcy i kierownika obozu oraz prawidłowo je wykonywać .
 7. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do poszanowania mienia obiektu sportowego, w których odbywają się zajęcia.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 9. Za konkurencje tenisowe,  turnieje  oraz inne konkurencje sportowe przewidziane są dyplomy i medale.
 10. W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin sportowych o charakterze rekreacyjno -wytrzymałościowym.
 11. Przy każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić trenera.
 12. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora materiałów wideo z wizerunkiem uczestników zajęć, wykonanych podczas zajęć z udziałem uczestników, do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
 13. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika ponosi on sam lub jego   prawny opiekun.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Do pobrania:

Regulamin półkolonii tenis/piłka nożna

  Ramowy Plan Półkolonii 2021 Lato. TENIS / PIŁKA NOŻNA
 

Zasady bezpieczeństwa - COVID19

 • W półkoloniach mogą wziąć udział tylko dzieci zdrowe (będzie wymagane od rodziców lub opiekunów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia i o tym, czy dziecko choruje na jakieś choroby przewlekłe).
 • Na półkolonie nie będą mogły być przyjęte dzieci, które miały wcześniej kontakt z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę lub były podejrzewane o zakażenie koronawirusem.
 • Na półkoloniach będzie zapewniony dostęp do usług pielęgniarskich (wyznaczona osoba do pomiaru temperatury).
 • Co do środków ochronnych - dzieci mają mieć zapewnione osłony nosa i ust. Natomiast personel będzie miał zapewnione jednorazowe rękawiczki, maseczki, ew. przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem (kilka, w razie potrzeby, np. wyjścia do sklepu, itp.).
 • Grupa uczestników wypoczynku będzie liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).
 • Na stołówkach i w kuchni będzie obowiązywał bezpieczny dystans 1,5 m.

 

Półkolonie dla dzieci 2021 - Półkolonie Chorzów - Półkolonie Katowice - Półkolonie sportowe